M E N U

O D K A Z Y

Aktuality

24. 11. 2009 - 13:45:43

Tento projekt je realizován za podpory

Regionálního operačního programu NUTS II SEVEROVÝCHOD

Několik slov o tom co se dělo na našem hřišti. Zastupitelstvo obce se na začátku svého volebního období dohodlo na programu "Rozvoj obce Prosetín v období 2006-2010". Mimo jiné tam byl bod "Provedení výstavby víceúčelového hřiště, relaxačního centra pro rodiny a zázemí pro sportovce".


18.června 2007 jsme objednali u firmy Chládek & Tintěra Pardubice, a.s. vypracování projektové dokumentace. Ta nám byla předána 29.října 2007. Dodatečně se musela vypracovat projektová dokumentace na přeložku vodovodu.


Stavební povolení na stavbu: "Sportovní areál Prosetín - multifunkční hřiště, zpevněná plocha s herními prvky a posezením a přípojka dešťové kanalizace" bylo vydáno 30.7.2008 MěÚ Skuteč, odborem stavebního úřadu. Druhé stavební povolení na stavbu: "Sportovní areál Prosetín, SO 04 - přeložka vodovodu" bylo vydáno 5.3.2008 MěÚ Chrudim, odborem životního prostředí/ oddělením vodního hospodářství.


13.10.2008 jsme objednali vyhotovení kompletní dokumentace potřebné k zaregistrování projektového záměru "Sportovní areál v obci Prosetín" za účelem získání dotace u firmy Relief Consulting, s.r.o. Praha. Projekt byl zaregistrovaný v regionálním operačním programu NUTS II Severovýchod pod registračním číslem CZ.1.13/2.3.00/10.00584.


26.6.2009 nám úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod oznámil, že byl náš projekt schválen k poskytnutí dotace z regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.


Celkové způsobilé výdaje projektu jsou ve výši 8 322 680,-Kč, poskytnutá dotace je ve výši 7 698 479,- Kč a vlastní zdroje jsou ve výši 624 201,- Kč.


Ve výběrovém řízení na dodavatele stavby vyhrála firma INSTAV Hlinsko, a.s., která podala nejnižší nabídku. Ke 30.říjnu 2009 nám hotové dílo předala.


13.11.2009 byl areál slavnostně otevřen za účasti hejtmana Pardubické kraje Mgr.Radko Martinka. Na této akci byli ještě přítomní Ing. Vladislav Kropáček a ing.Milan Chaloupka z firmy INSTAV Hlinsko, a.s., paní Marcela Pavlíčková z firmy Chládek & Tintěra, a.s., zástupci Sportovní unie Chrudimska, Krajského fotbalového svazu, Novin Chrudimska, radia OK a další.


Tento areál bude samozřejmě sloužit všem obyvatelům Prosetína i okolních obcí. Bude ho využívat Základní škola a Mateřská škola Prosetín, SK SOKOL Prosetín a další organizace.